Vår arbetsprocess

En sammanfattning av hur vi försöker bedriva våra process och tre viktiga nyckelprocesser för utveckling av digitala lösningar för lärande.

Projektprocess

Våra projekt drivs i tre huvudsakliga faser. Nedan följer en enkel överblick som vi anser på ett tydligt sätt sammanfattar vad vi tillsammans ska göra och hur vi tillsammans säkerställer bästa möjliga resultat. Därefter följer tre mer detaljerade processer för våra leverabler gällande innehåll, design och teknik.

projektprocess
Vad ska vi göra?

Vi leder och driver workshops och skapar dialog med berörda för att säkerställa projektets alla förutsättningar – med målet att ta avstamp i rätt parametrar.

Hur ska vi göra?

Vi leder och driver konceptutveckling utifrån förutsättningarna. Detta sker i en iterativ process med handritade skisser och manus parallellt. Vi tror på att ge våra kunder förslag att ta ställning till, snarare än att kräva inleveranser.

Förverkliga idéer

Vi leder och driver arbetet med att förverkliga konceptet, både gällande innehåll, design och programmering. I denna fas sker flera delvisa leveranser för att möjliggöra insikt och delaktighet. Fasen avslutas med användartestning, implementering och en förvaltningsplan.

Detaljprocess: Innehåll

Framtagande och utveckling av innehåll i fyra steg.

detaljprocess-innehall
Underlag

Vi får projektets underliggande fakta, innehåll, budskap och mål. Detta kan ske både skriftligt och muntligt.

Struktur

Vi bearbetar informationen pedagogiskt och omsätter den till ett förslag på struktur för vidare dialog.

Grovmanus

Den fastställda strukturen vidareutvecklas, där vi även testar att framtaget koncept går att underbygga.

Detaljmanus

De slutgiltiga texterna formuleras, vilket även inkluderar instruktioner, knappar och dylikt.

Detaljprocess: Design

Framtagande och utveckling av design och grafisk form i fyra steg.

detaljprocess-design
Skisser

I början av projektet använder vi oss oftast av enklare handritade skisser för att snabbt kunna testa idéer.

Stilprov

Tillsammans med konceptskisser gör vi tidigt ett första stilprov för att få en känsla för slutresultatet.

Design, helhet

Vid ett fastställt koncept tar vi fram design för samtliga avgörande delar som förverkligar våra idéer.

Design, komplett

Vid förankrad design genomför vi slutjusteringar och anpassar den för tekniska detaljer så som tillgänglighet.

Detaljprocess: Teknik

Framtagande och utveckling av teknisk lösning och programmering i fyra steg.

detaljprocess-teknik
Prototyp

Innan faktisk programmering inleds omsätter vi ofta vår design till en klickbar prototyp för intern och extern testning.

Gränssnitt

Vid godkänd prototyp påbörjas programmering där det första steget är att fastställa utbildningens gränssnitt.

Klickbar version

Det fastställda gränssnittet utvecklas successivt i flera klickbara nivåer för att ni ska kunna följa och delta i utvecklingen.

Komplett

Vid slutgodkänd design, fastställt innehåll och input från målgruppen så slutför vi den tekniska fasen till en slutversion.