konceptutvecklare sökes

Vi söker konceptutvecklare

Vi söker en ny medarbetare till vårt konceptutvecklingsteam.

Tillsvidareanställning med start under våren 2017.

Vi söker dig som kan förstärka vårt team i Stockholm. Som konceptutvecklare arbetar du med innehåll och pedagogik för att skapa motiverande och interaktiva digitala lösningar för lärande. Sökanden ska ha goda kunskaper om pedagogik, samt intresse och kunskap i hur lärande sker och hur man arbetar med lärande i digitala medier.

Mångfald på arbetsplatsen är viktigt för oss, vilket vi kommer ta hänsyn till vid rekryteringen.

Learnways styrka är att kombinera pedagogik och användarfokus med tekniska och visuella lösningar. Våra drivkrafter är hållbarhet och innovation och vi strävar efter att bidra i projekt med stor samhällsnytta.

Sök tjänsten

Vårdplanering med patientens bästa i fokus för Landstinget i Värmland

På uppdrag av Landstinget i Värmland, med finansiering från Region Värmland och Tillväxtverket, har vi tagit fram en interaktiv utbildning om vårdplanering. Webbutbildningen handlar om patientens väg genom vårdkedjan och hur den kan kvalitetssäkras genom vårdplanering med patientens bästa i fokus. Syftet är att nyutbildade sjuksköterskor ska känna sig trygga i olika arbetsmoment som handlar om vårdplanering. Genom ett fokus på en tydlig process och många interaktiva moment får användaren öva sig fram till ny kunskap och bättre förståelse.

Öppna utbildningen

Individanpassad digital vägledning för Region Skåne

För att öka chefers och medarbetaren möjlighet att kunna göra goda val för ökad hälsa vid schemaläggning har vi på uppdrag av Region Skåne tagit fram en digital vägledning. Genom att beskriva sin arbetsvardag utifrån ett antal visuella frågor så ger vägledningen forskningsbaserade råd utifrån den enskilda individens behov.

Råden markeras ut på ett schema för att förtydliga när man ska tänka på vad i relation till sitt schema, och till varje råd beskrivs även varför det är viktigt för en ökad hälsa.

Öppna utbildningen

Att vara handledare – Intervjubaserad utbildning för Röda Korset

Hållbarhet är ett starkt ledord på Learnways och utifrån vårt eget fokus på hållbarhet vill vi bidra i sammanhang med stor samhällsnytta. Vi är därför superglada över möjligheten att hjälpa just Röda Korset ta fram en webbutbildning som stöd i handledningen av deras praktikanter.

Den responsiva utbildningen fokuserar på tre aspekter av handledarskapet och förmedlar genom personliga berättelser och reflektionsfrågor budskapet i ett nyframtaget metodmaterial för Röda Korsets handledare av praktikanter. Enkelt, tillgängligt och effektivt – precis som utbildning ska vara.

Är du nyfiken på vårt erbjudande eller andra av våra utbildningsproduktioner, tveka då inte att höra av dig till oss.

Öppna utbildningen

Sårsmart – Ett användardrivet och lärande testformat

Sårsmart är ett nyligen lanserat testformat som vi haft förmånen att få utveckla tillsammans med Strama Stockholm, inom ramen för deras arbete för minska antibiotikaanvändning. Projektet fortsätter där de tidigare projekten antibiotikaellerinte.se och antibiotikasmart.se började, men denna gång står sårdiagnostik och sårbehandling i fokus.

För att underlätta för en målgrupp som sällan har tid över eller tid framför en dator så är testet mobilanpassat, bildbaserat och ger användaren möjlighet att välja både ämnesmässig inriktning, tidsåtgång och antal frågor. Dessutom kan testet när som helst avbrytas för att nå resultatsidan och se befintliga framsteg – om man exempelvis behöver avbryta för att ta hand om en patient.

Utbildningen riktar sig till sjukvårdspersonal och innehåller bilder som kan uppfattas som obehagliga.

Sårsmart.se

Presentationsfilmer om hållbar samhällsutveckling för Tyréns

För att effektivt och pedagogiskt förmedla Tyréns utvecklingsprojekt har vi fått uppdraget att ta fram sex stycken presentationsfilmer baserade på film, foto och animation. Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling.

Presentationsfilmerna är framtagna inom konceptet FoU, forsknings- och utvecklingsprojekt, som syftar till att vidareutveckla kompetensen om hur man skapar samklang mellan miljö, kostnadseffektivitet och funktion.

Se alla filmer

Läs mer om FoU

HBT-utbildning konverteras från Flash till html

För att modernisera, mobilanpassa och tillgänglighetsanpassa Stockholms läns landstings HBT-utbildning har vi konverterat utbildning från Flash till html. Vi tog fram utbildningen tillsammans för flera år sedan och är väldigt glada över att få bidra till att utbildningen kan leva vidare trots nya tekniska förutsättningar och ökade krav på tillgänglighet.

Inom arbetet har vi förutom en teknisk konvertering arbetat med utifrån mobile-first samt testat utbildningen för att fungera oavsett funktionsförmåga.

Öppna utbildningen

Bästa innovation

Five Fingers vinner bästa innovation 2016!

Five Fingers vann igår det prestigefyllda priset – Bästa innovation!

Tycker du som vi att lärandet inte ska upphöra vid utbildningstillfället och att användare borde kunna repetera kunskaper och nyckelinsikter på ett enkelt och användardrivet sätt? Då är Five Fingers det rätta verktyget för dig!

Vi är väldigt stolta över Five Fingers och denna utmärkelse. Tveka inte på att höra av dig till oss om du vill veta mer!

Jag vill veta mer

Learnways finalistbidrag 2016

Fyra finalister till Swedish Learning Awards 2016

Förra veckan presenterade Swedish Learning Awards de nominerade finalistbidragen till årets gala. Vi är väldigt stolta över att återigen stå ut i konkurrensen av de hundratals bidrag som skickats in och få hela fyra nominerade bidrag i tävlingen!

Bästa mobila lärande:
THRIVE för hållbar urbanisering i Afrika – utvecklad för ICLEI Africa finansierat av SIDA/Stockholm Resilience Center. Appen har dessutom presenterats vid FNs stora konferens Habitat III i Equador nu i oktober.
THRIVE

Bästa innovation:
Five Fingers – vår egen produkt för repetition av lärinsikter från vilken utbildning som helst!
Five Fingers

Bästa e-learning, icke-vinstdrivande:
Balansguiden – om tjänstemäns arbetsmiljö och balansen mellan livet och jobbet för Prevent.
Balansguiden

Kemikaliesmart Förskola – för Stockholms stad, en praktisk utbildning och handlingsplan för att avgifta förskolemiljön.
Kemikaliesmart Förskola

 

Tack alla kunder för fina samarbeten, nu håller vi tummarna att dessa finalister går hela vägen!

Hållbara utbildningar och mobilappar

FN-dagen

I dag den 24 oktober firas FN-dagen som är en temadag till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Learnways är mycket stolta över att vi arbetar med Svenska FN-förbundet genom världskoll.se, ett informationsprojekt för att nyansera bilden av världen.

Och THRIVE som är en lärapp för hållbar urbanisering i Afrika och som vi tagit fram tillsammans med ICLEI (Local Governments for Sustanability) lanserades nyligen under FNs stora Habitat III konferens i Quito, Ecuador (15-20 oktober).

Läs mer om de fina projekten här:

Världskoll
THRIVE