Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, både i Sverige i internationellt. Vi vet hur man arbetar in den nya föreskriften om social och organisatorisk arbetsmiljö i en utbildning eller hur man inkluderar uppgiftsfördelningen direkt i utbildningslösningen.

Arbetsmiljö


Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Vi gör allt ifrån skräddarsydda miljöutbildningar, till appar, större utbildningsprogram med klassrumsinslag och filmer (film och animerat) inom specifika hållbarhetsfrågor.

Miljö och hållbarhet


Hälsa och sjukvård

Hälsa och sjukvård

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ämnen och målgrupper inom hälsa och sjukvård. Även där målgrupperna finns både internt och i allmänheten.

Hälsa och sjukvård


Likabehandling och mångfald

Likabehandling och mångfald

Vi har arbetat med olika aspekter av likabehandling- och mångfaldsfrågor. Det handlar ofta om normbildning och vilket perspektiv man ska använda när dessa frågor ska tas upp.

Likabehandling och mångfald


Produkter för lärande

Lösningar för lärande

Vi kan lärande! Vi har ett flertal färdiga lösningar som driver lärande och boostar individens egna drivkrafter att lära och utveckla kunskap. Låt oss visa några och berätta hur de kan användas.

Kontakta oss