Vi har lång erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljöfrågor, både i Sverige i internationellt. Vi arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) om social och organisatorisk arbetsmiljö i en utbildning samt hur man inkluderar uppgiftsfördelningen direkt i utbildningslösningen.

Skräddarsydda projekt inom arbetsmiljö

Balansguiden

Filmbaserad arbetsmiljöutbildning där användaren skapar sin egen handlingsplan. Utbildningen är framtagen på uppdrag av Prevent, för tjänstemän som agerar inom det flexibla arbetslivet.

Gå till utbildningen

SAM Kunskapstest

Ett alternativt sätt att lära sig mer om SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) via ett självtest. Utvecklat för Arbetsmiljöverket. Finalist i Swedish Learning Awards 2016.

Gå till utbildningen

Enkätverktyg för säkerhetskultur

Med verktyget skapar du en enkät om säkerhetskulturen inom din verksamhet. Du skickar ut till dina kollegor och får svaren sammanställda och jämförda med branschindex.

Gå till enkätverktyget

Pedagogiska produkter inom arbetsmiljö

Modul för uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvar

Vi har en enkel modul för själva uppgiftsfördelningen (utan andra faktadelar) som du kan använda om du till exempel redan har en arbetsmiljöutbildning men saknar just detta steg. Scorm-kompatibel.

Grundversion: 50 000:- licenspris per år oavsett antal användare. Tillägg estimeras separat.

Kontakta oss

Enkätmodul för kartläggning av arbetsmiljörisker

Via vår enkät kan du hålla kontrollen över hur riskerna årligen förändras i din organisation och säkra att åtgärder verkligen ger effekt. Se resultatet för hela verksamheter och för enskilda verksamhetsområden.

Grundversion: 50 000:- licenspris per år oavsett antal användare. Tillägg estimeras separat.

Kontakta oss