Vi har lång erfarenhet av att arbeta med ämnen och målgrupper inom hälsa och sjukvård. Även där målgrupperna finns både internt och i allmänheten.

Skräddarsydda projekt inom hälsa och sjukvård

Antibiotika eller inte?

Utbildningen tydliggör för målgruppen allmänhet att antibiotika i många fall av vanliga åkommor inte påskyndar tillfrisknandet. Utvecklad för Strama Stockholm och SKL.

Gå till utbildningen

Antibiotikasmart

Utbildning om antibiotikaanvändning och resistens för förskrivande läkare. Fokus på det läkarna inte redan kan och övning via ett antal patientfall. Utvecklad för Strama Stockholm och SKL.

Gå till utbildningen

Sårsmart

Kurs i sårdiagnostik för vårdpersonal. Utvecklad för SKL.

Gå till utbildningen

Att leda för bästa möjliga vård

Utbildning i flera moduler för ledningsgrupper i vården. Även självskattning av gruppens interna prioritering av frågorna för att lättare veta var man ska börja. Utvecklad för SKL.

Gå till utbildningen

Webbutbildning i donation

Utbildning om vad som gäller för vårdpersonal och donation. Vem har vilket ansvar? Utvecklad för SKL.

Gå till utbildningen

High Five Education

Utbildning i nyttan att använda handsprit. Utvecklad för CCS Healthcare. Finalist i Swedish Learning Awards 2014.

Gå till utbildningen

Att driva kvalitetsregister

Orientering för personer som på något sätt ska arbeta med kvalitetsregister i vården. Utvecklad för SKL.

Gå till utbildningen