Vi har arbetat med olika aspekter av likabehandling- och mångfaldsfrågor. Det handlar ofta om normbildning och vilket perspektiv man ska använda när dessa frågor ska tas upp.

Pedagogiska produkter inom likabehandling och mångfald

Friguiden

I Friguiden stöttar målgruppen själva personer med liknande bakgrund (ADHD och kriminalitet) i deras väg tillbaka till ett fungerande liv. Friguiden är utvecklad för Riksförbundet Attention.

Gå till utbildningen

Att undanröja hinder

En nedsatt funktionsförmåga ska inte innebära ett hinder vid till exempel anställning. Denna utbildning handlar om att just undanröja hinder. Utvecklad för Stockholms läns landsting.

Gå till utbildningen

Normer, kön och sexualitet

Interaktiv webbutbildning med syftet att sprida kunskap om HBT-frågor för alla anställda inom Stockholms läns landsting. Utbildningen tar upp frågor som normer, kön och sexualitet genom att ställa frågor som användaren får besvara om sig själv. En lekfull och lättsam utbildning som syftar till eftertanke i hur man själv tänker och beter sig mot både kunder och kollegor. Finalist i Swedish Learning Awards 2014.

Gå till utbildningen

Samverkan kring barn

Interaktiv webbutbildning i form av en berättelse kring 14-åriga Melwin och hans möte med olika samhällsfunktioner. En utbildning framtagen för Socialstyrelsen om samverkan kring barn och unga som är uppdelad i sex olika avsnitt där användaren får reflektera över olika aspekter av samverkan utifrån Melwin och hans situation.

Gå till utbildningen