Add Languages

Att vara handledare

En utbildning om att vara praktikant, att handleda och förbereda inför en praktik på Röda Korset.

Genom korta videointervju fick verksamheten och faktiska handledare äga budskapen i denna utbildning för handledare. Genom personliga berättelser ger utbildningen en heltäckande bild av vad det innebär att vara, och vad som krävs av en, handledare.

Kund: Röda Korset
Uppdrag: Handledarutbildning
roda-korset-01
roda-korset-02
roda-korset-03
roda-korset-04
roda-korset-05