Självskattning

Skapa innehållet själv eller låt andra göra det

Med våra verktyg finns en stor flexibilitet i ett styrt format. Välj om du själv vill skapa innehållet, låta någon annan göra det eller låt oss hjälpa dig. Allt beror på vad du ska använda verktyget till. En arbetsmiljödeklaration kanske kräver samma frågor år efter år, en utvärdering av ett projekt kräver en separat enkät för varje projekt och en medarbetarenkät behöver förändras för varje år som går.

 

Medarbetarenkät

Låt målgruppen eller medarbetarna säga sitt

Vi använder själva våra egna verktyg när vi gör målgruppsenkäter inför projekt, för utvärdering av lanserade projekt samt för vår medarbetarenkät internt. Så vi vet att de fungerar. Alla kan svara i lugn och ro, vara anonyma eller ange namn samt antingen få sitt eget resultat eller helt enkelt ta del av det sammanställda resultatet. Med flera olika frågetyper får du största möjliga flexibilitet för dig själv och för användarna som ska svara.

 

Arbetsmiljödeklaration

Få en tydlig och samordnad sammanställning

Sammanställningen är det som skiljer sig mest. För en självskattning vill du kanske bara få ditt eget resultat, för en medarbetarenkät är det viktigt att alla svar är anonyma och sammanställda snyggt. Väljer man istället att använda verktyget för exempelvis en arbetsmiljödeklaration så kan vi sammanställa resultatet per person, per enhet, per avdelning, för hela verksamheter och så vidare. Flexibel statistik när den är som bäst.

 

 

Nyfiken på vad vi skulle kunna skapa tillsammans?

Kontakta oss så pratar vi vidare.

Hör av dig