Learnways arbetsprocess i 5 steg

Berätta om din idé.

Vad ska utbildningen handla om? Vet du vem din målgrupp är och vad de har för behov? Vi hjälper dig var du än är i processen.

Få ett konceptförslag.

Utifrån dina underlag tar vi fram ett förslag. Vi berättar hur vi tänker att pedagogik, innehåll, design och teknik ska samspela för att förverkliga idén.

Ta beslut i en iterativ process.

Learnways driver projektet och kommer med förslag på innehåll, design och format, du tycker till och pekar ut rätt riktning.

Låt målgruppen testa.

Din målgrupp får alltid möjlighet att tycka till. Våra webbutbildningar testas för att vi ska få viktig input.

Lansera en färdig produkt.

Resultatet kan publiceras var du vill. Som en egen hemsida eller på en e-learningplattform. Våra webbutbildningar är alltid responsiva med hög tillgänglighet.