Vår arbetsprocess

En sammanfattning av hur vi driver våra projekt och tre viktiga nyckelprocesser för utveckling av digitala lösningar för lärande.

Projektprocess

Tre övergripande faser sammanfattar vad vi ska göra, hur vi ska göra det och att vi säkerställer bästa möjliga resultat. Därefter följer tre mer detaljerade processer för våra leverabler gällande innehåll, design och teknik.

projektprocess
Vad ska vi göra?

Vi projektleder och driver arbetet genom dialog med berörda personer.

Hur ska vi göra?

Vi leder och driver konceptutveckling utifrån förutsättningarna.

Förverkliga idéer

Vi leder och driver arbetet med att förverkliga konceptet genom innehåll, design, programmering, testning och förvaltning.

Detaljprocess: Innehåll

Framtagande och utveckling av innehåll i fyra steg.

detaljprocess-innehall
Underlag

Vi får projektets underliggande fakta, innehåll, budskap och mål. Detta kan ske både skriftligt och muntligt.

Struktur

Vi bearbetar informationen pedagogiskt och omsätter den till ett förslag på struktur för vidare dialog.

Grovmanus

Den fastställda strukturen vidareutvecklas, där vi även testar att framtaget koncept går att underbygga.

Detaljmanus

De slutgiltiga texterna formuleras, vilket även inkluderar instruktioner, knappar och dylikt.

Detaljprocess: Design

Framtagande och utveckling av design och grafisk form i fyra steg.

detaljprocess-design
Skisser

I början av projektet använder vi oss oftast av enklare handritade skisser för att snabbt kunna testa idéer.

Stilprov

Tillsammans med konceptskisser gör vi tidigt ett första stilprov för att få en känsla för slutresultatet.

Design, helhet

Vid ett fastställt koncept tar vi fram design för samtliga avgörande delar som förverkligar våra idéer.

Design, komplett

Vid förankrad design genomför vi slutjusteringar och anpassar den för tekniska detaljer så som tillgänglighet.

Detaljprocess: Teknik

Framtagande och utveckling av teknisk lösning och programmering i fyra steg.

detaljprocess-teknik
Prototyp

Innan faktisk programmering inleds omsätter vi ofta vår design till en klickbar prototyp för intern och extern testning.

Gränssnitt

Vid godkänd prototyp påbörjas programmering där det första steget är att fastställa utbildningens gränssnitt.

Klickbar version

Det fastställda gränssnittet utvecklas successivt i flera klickbara nivåer för att ni ska kunna följa och delta i utvecklingen.

Komplett

Vid slutgodkänd design, fastställt innehåll och input från målgruppen så slutför vi den tekniska fasen till en slutversion.