e-learning

Behöver jag en plattform för e-learning?

En av de vanligaste frågorna vi får från våra kunder är om utbildningsplattformar, så kallade Learning Management Systems (LMS). Kunder som vill ta fram en utbildning men som oroar sig för merkostnader för att distribuera utbildningen till användare och kunna samla in statistik på användning. Här reder vi ut grunderna i när du behöver en plattform för e-learning, och vilka andra lösningar som finns.

E-learning med LMS

Lärplattform eller LMS (Learning Management System), utbildningsplattform eller e-learningplattform. Kärt barn har många namn. Oavsett vad vi väljer att kalla det så är det enkelt uttryckt en digital miljö för hantering av utbildningar och utbildningsdeltagare. Den används inom skola, men också i företag för internutbildning.

Fördelen med en sådan plattform är att varje användare får en unik inloggning, och du som distribuerar utbildningar kan se vilka individer som gör vad. Nackdelen är att vägen fram till utbildningen ofta blir lång, och den kan bli svårare att hitta.

Kostnaden för ett LMS brukar innehålla en startkostnad, en fast månadskostnad och en rörlig kostnad beroende på antal användare. Det gör att investeringen ofta bara är värd pengarna om plattformen används för många utbildningar och för ett stort antal användare.

E-learning utan LMS

All typ av e-learning kan publiceras helt utan någon plattform alls. Oavsett om utbildningen är framtagen i ett författarverktyg eller inte så blir slutresultatet ett antal filer som kan publiceras likt vilken webbsida som helst. Valet om en plattform för e-learning ska användas eller inte handlar framförallt om hur viktigt det är att få statistik på en individnivå.

Fördelen med e-learning utan plattform är att utbildningen blir mer lättåtkomlig utan registrering eller inloggning. Nackdelen är att statistiken blir mer generell och du har lite mindre kontroll över vilka deltagare som har tillgång. Du kan dock fortfarande se hur många som besökaren utbildningen.

Kostnaden för att distribuera e-learning utan LMS brukar bestå av en låg, fast månadskostnad för drift och en eventuell domän (webbplatsadress). Det gör att investeringen blir betydligt mindre och lämpar sig väl oavsett om det gäller en eller många utbildningar.

Spara information – med och utan plattform

Att samla in information om användningen av en utbildning är ofta avgörande för att säkerställa att syftet och målet med en e-learning uppfylls. Inte minst är det viktigt att mäta statistik om spridning och användning för att följa upp att det var värt investeringen. Det är dock lätt att glömma bort för vems skull information samlas in.

Spara information för användarens skull

Att spara information om vad en användare gör i en e-learning bör kanske framförallt handla om att användaren själv ska få ett mervärde. Det vill säga att själv kunna se vad man har gjort och inte, hur långt man kommit och hur långt det är kvar. Det är viktigt för motivation och inte minst för e-learning som kan genomföras i flera steg eller som bygger på mikrolärande.

För att spara den här typen av information, för användarens egen skull, behövs ofta ingen plattform eller LMS. Informationen kan sparas i användarens webbläsare, enhet eller via en unik länk som användaren kan spara för att återuppta sin utbildning.

Spara information för kundens skull

Att spara information för kundens skull handlar i vissa fall om uppföljning på individnivå. Exempelvis om det måste gå att följa upp vem som genomfört utbildningen. Vilket kan behövas för exempelvis regelbundna säkerhetsutbildningar. Med ett LMS kan du göra uppföljningar på en väldigt detaljerad nivå. Det ingår ofta mer avancerade funktioner som du ens kommer att använda dig av. Beroende på dina behov kan det finnas betydligt enklare och billigare lösningar.

För att spara information på individnivå kan det ofta räcka med att användaren vid godkänd e-learning får ange namn, e-post och eventuellt personnummer. Detta kan, med samtycke, sparas i en enkel databas. Likt en Excel-fil där användarna registreras.

Skapa diplom, intyg och certifikat utan plattform

Ett vanligt behov för e-learning är att användaren behöver kunna erhålla någon form av diplom, intyg eller certifikat. Det är en vanlig missuppfattning att sådant enbart kan användas inom just e-learningplattformar. Det finns många smarta lösningar för denna typ av uppföljning.

Öppet diplom

Alla användare erhåller ett identiskt intyg vid slutförande av utbildningen, utan namn eller identifikatorer som kan koppla det till den aktuella användaren. Detta är den enklaste lösningen och fungerar väl när diplomet främst är för användarens egen skull, som en slags belöning för nedlagt tid.

Personligt diplom

Användaren får vid slutförd utbildning skriva in sitt namn. Diplomet laddas sedan ner som en pdf där namn och eventuell datummärkning finns inskrivet. Detta är en enkel lösning som möjliggör uppföljning av exempelvis en chef eller utbildningsledare.

Diplom via e-post

Användaren får vid slutförd utbildning skriva in sitt namn och sin e-postadress. Intyget skickas automatiskt till användarens e-postadress. Intyget är enkelt att spara och hitta igen. Användaren kan skicka intyget vidare till exempelvis en chef eller utbildningsledare som gör uppföljningar.

De beskrivna lösningarna fungerar i e-learning utan LMS och generell uppföljning kan göras på totalt antal utfärdade diplom.

Har du ett projekt på gång?

Vi på Learnways producerar digitala lösningar för lärande, med eller utan LMS. Vi arbetar plattformsoberoende och hjälper dig att hitta rätt lösning utifrån just dina behov. Hör gärna av dig till oss och berätta om ditt projekt.