Blir världen bättre?

Svaret beror på vem du frågar och vad du väljer att jämföra. Vissa skulle svara att världen aldrig varit bättre. Andra skulle säga att världen aldrig varit så orät­tvis som nu. Oavsett vad du skulle svara har vi en god nyhet till dig – du har möjlighet att vara med och påverka utvecklingen.

På uppdrag av UNDP kommer vi under de kommande månaderna digitalisera boken “Blir världen bättre?”. En bok där de tagit hjälp av aktuell statistik för att beskriva hur världen utvecklats de senaste årtiondena. Boken beskriver även Globala målen för hållbar utveckling som markerar vägen mot en hållbar framtid för både människor och vår planet fram till år 2030.

Utbildningen kommer att lanseras under hösten men redan nu kan du bli mer medveten om hur du kan bidra till att vi når de globala målen. #Blimålmedveten