Hälsa

Donationsveckan

Just nu pågår Donationsvecka, för femte året i rad. Vi finns representerade på Stockholm C genom små digitala utdrag ur vår webbutbildning om donation, framtagen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Förhoppningsvis…

SKL & Strama

Blir man verkligen fortare frisk med antibiotika? För Sveriges Kommuner och Landsting och Strama Stockholm har vi tagit fram en interaktiv kampanjsajt som ger svar på den frågan. Ett av vår tids…