Erbjudande

Gör vilket ämne som helst enklare att förstå.

Vad du än vill göra

Förmedla kunskap

Har du ett ämne att berätta om för världen eller ett kunskapsbehov på arbetsplatsen? Vi tar oss an alltifrån antibiotika till turism.

Påverka attityder

Behöver din målgrupp en ny inställning eller ökad motivation? Vi tar fram lösningar som skapar engagemang och attitydförändringar.

Förändra beteenden

Vill du att lärandet ska leda till miljövänligare arbetssätt, säkrare arbetsplatser eller friskare medborgare? Skapa beteendeförändringar med digitalt lärande.

Digitalisera utbildningar

Har du fysiskt utbildningsmaterial som du helt eller delvis vill digitalisera? Vi anpassar material till digitalt lärande.

Skapar vi lösningar för digitalt lärande

Pedagogik

Det är målgrupp och innehåll som styr när vi tar vi fram en digital lösning. Vi anpassar formatet efter hur vi lär ut på bästa sätt, inte tvärtom.

Innehållsbearbetning

Har du ett överflöd av material? Det krävs ingen förberedelse. Vi kan bearbeta ert innehåll och anpassa det till digitalt lärande.

Helt nytt innehåll

Om allt du har är lösa idéer tar vi fram ett förslag. När det inte finns tidigare utbildningsmaterial och innehåll kommer vi med förslag.

Design och teknik

Vi kan förverkliga idéer och skapa olika typer av utbildningar eftersom vi kan design, film, animering, programmering.

100-tals tidigare projekt

Från våra 20 års erfarenhet och tidigare projekt har vi massor av kunskap om digitalt lärande som vi tar med in i projektet.

Framtidssäkrat

För att du ska få ut så mycket använding som möjligt har vi ett långsiktigt tänk när vi tar fram digitalt lärande.

I projekt där du är delaktig

Vi driver arbetet

Vi förverkligar konceptet steg för steg och driver projektet framåt. I vår arbetsprocess kommer vi med förslag som du får tycka till om.

Du tycker till

Du ser lösningen växa fram och pekar oss i rätt riktning. Det är en iterativ process där du är delaktig genom hela projektet.

Användarna testar

Utifrån din målgrupp testas lösningen för att säkerställa att innehåll, pegagogik och användarvänlighet leder till önskat lärande.

Flexibel projektplan

Vi har en arbetsprocess som vi är trygga med. Det gör också att vi kan vara flexibla och anpassa oss efter dig.

Publicera var du vill

Du får alla filer från oss när projektet avslutas och kan publicera publikt eller i ditt LMS. Vi kan också hosta en hemsida åt dig.

Hög tillgänglighet

Vi gör projektet responsivt och tillgänglighetsanpassat utifrån dina behov. Utifrån WCAG 2.1 går vi igenom tillgänglighetsbehoven med dig.

Låt oss komma med en idé! Det kostar ingenting.
Hör av dig till oss