E-learning

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Under våren skärps arbetsmiljölagen som en följd av de ökade ohälsotalen i samhället och Arbetsmiljöverket släpper nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling och…

Socialt Ansvarstagande

Tillsammans med Landstinget Sörmland har skapat fyra animerade scenarios om socialt ansvarstagande som ska fungera som diskussionsunderlag för landstingens och regionernas upphandlande avdelningar. Det nationella samarbetet Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling verkar…

Antibiotikaresistens

I Dagens Nyheter kunde man läsa om hur de resistenta bakterierna fortsätter att öka 
i Sverige. Men internationellt sett har vi ett bra läge, mycket tack vare låg användning av antibiotika. Något…