E-learning

Krus – Att arbeta i staten

För dig som är ny i staten och behöver grundläggande kunskaper om styrningen inom statsförvaltningen får du i Krus webbutbildning ta del av lagstiftningen och styrformerna samt få en inblick i vad…

Uppsala Universitetet – Värdegrundsutbildning

Värdegrundsutbildning för chefer inom äldreomsorgen Hur mycket kommer drygt 500 chefer och andra nyckelpersoner från hela Sverige att förändra äldreomsorgen? Drygt 500 chefer och andra nyckelpersoner från nästan hela Sverige har under våren gått en 7,5…