E-learning

E-learning till Japan

Learnways har fått order från ett Japanskt verkstadsbolag att hjälpa till med att uppdatera e-learning-utbildningar. Kärnan i vår leverans är att tillföra västerländska sätt att förklara komplexa budskap. Arbetet kommer att utföras…

Krus – Lagligt och lämpligt

Utbildningen Lagligt och lämpligt från Krus fokuserar på vad som gäller om statsanställda köper sex, konsumerar pornografi och inleder sexuella relationer i samband med tjänsteutövning.

Krus – Jämställdhet och genus

Känner du kraft och mod att bidra till förändring? I webbutbildningen från Krus får du kunskap om jämställdhet och genus samt introducerats för några praktiska verktyg för hur arbetet för jämställdhet kan organiseras.

Krus – Felaktiga utbetalningar

Välfärdssystemen hanterar dagligen stora summor pengar. I utbildningen får du ta del av lagen om underrättelseskyldighet och bidragsbrottslagen samt hur du kan medverka till att minska antalet felaktiga utbetalningar.