E-learning

Krus – Lagligt och lämpligt (för dig som chef)

Krus – De sex värdegrundsprinciperna

Uppsala Universitetet – Värdegrundsutbildning

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för schizofreni, depression och ångestsyndrom