Webbutbildning

Blir världen bättre?

Svaret beror på vem du frågar och vad du väljer att jämföra. Vissa skulle svara att världen aldrig varit bättre. Andra skulle säga att världen aldrig varit så orät­tvis som nu. Oavsett vad…

Webbutbildning i civilt försvar

Civilt försvar tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att skydda civilbefolkningen och att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp. Ett par exempel…