Webbutbildning

Webbutbildning för kommunal

Webbutbildning för Kommunal

Fackförbundet Kommunal satsar på digitala medlemsutbildningar inom mer än 20 olika ämnen. Just nu finns fyra webbutbildningar, men fyra nya är också på väg och planen är att fylla på mer. Webbutbildningarna…

Webbutbildning kvalitetsregister

Webbutbildning för Region Skåne

Vi har hjälpt Region Skåne att ta fram en utbildning om BPSD-registret. BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010 och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.BPSD – Beteendemässiga…

Webbutbildning för DO

Vi blir olika behandlade på jobbet beroende på vilka vi är och vad våra kollegor och chefer har för tankar och idéer om vilka vi är. Detta påverkar oss och våra möjligheter…