Webbutbildning

Mer värde med CSR

Learnways har under våren och sommaren tagit fram en webbutbildning om CSR (Corporate Social Responsibility) tillsammans med konsultbolaget Goodpoint. Denna visuella webbutbildning ger förståelse för vad CSR är och varför det är…

SKL & Strama

Blir man verkligen fortare frisk med antibiotika? För Sveriges Kommuner och Landsting och Strama Stockholm har vi tagit fram en interaktiv kampanjsajt som ger svar på den frågan. Ett av vår tids…