Webbutbildning

SKL & Strama

Blir man verkligen fortare frisk med antibiotika? För Sveriges Kommuner och Landsting och Strama Stockholm har vi tagit fram en interaktiv kampanjsajt som ger svar på den frågan. Ett av vår tids…

Krus

Offentligt etos – en god förvaltningskultur. Vi har hjälpt Krus med regeringsuppdraget att ge Sveriges myndigheter stöd i sina arbeten med kompetensförsörjning inom områdena värdegrund, jämställdhet och bemötande. Webbutbildningarna är avgiftsfria och…

Arbetsförmedlingen

E-learning för Arbetsförmedlingen För Arbetsförmedlingen har vi tagit fram interaktiva utbildning inom miljö och service och ansvar Att kombinera service med ansvar Arbetsförmedlingens utbildning ”Att kombinera service med ansvar” fokuserar på brytpunkten…