Vår syn på lärande

Sex viktiga i principer för lyckade lösningar för lärande.

01. Förstå individernas behov och kontext

Våra lösningar ska utgå från en förståelse för individens behov och kontext, exempelvis förförståelse, attityd, tid och situationen.

behov-och-kontext

02. Bygga motivation till att lära

Våra lösningar bygger motivation genom att ta tillvara individernas intressen och drivkrafter.

motivation-till-att-lara

03. Välja fokus och omfattning

Välja fokus för vilken typ av budskap som skapar lärande och vilka nyckelinsikter individen ska bära med sig efteråt.

fokus-och-omfattning

04. Skapa enkelhet för en effektiv lärupplevelse

Förståelse för lösningen i kombination med frihet, valmöjligheter och möjlighet till påverkan skapar lust och förutsättningar för en effektiv lärupplevelse.

effektiv-larupplevelse

05. Aktivera för att skapa insikter

Våra lösningar skapar insikt genom att låta individen vara aktiv och själv tycka, tänka och testa.

skapa-insikter

06. Erbjuda fortsatt lärande

Våra lösningar ger ett fortsatt lärande i individens vardag genom att erbjuda exempelvis stegvis genomförande, behovsanpassad användning, repetition och praktiskt stöd.

fortsatt-larande