frukostseminarium

Välkommen på frukostseminarium 4 juni

Den 4 juni är du välkommen på frukostseminarium om hur du kan inspirera och utbilda dina medarbetare i hållbarhet med hjälp av interaktiva medier. Vår VD Karin Beckérus håller tillsammans med Goodpoint…