Webbutbildning

Rikspolisstyrelsen

Brott i nära relationer Polisen tar brott i nära relationer på mycket stort allvar. Att en stor grupp i samhället utsätts för hot och våld inom hemmets väggar är ett stort samhällsproblem.…