Arbetsförmedlingen

Google - Digitala jag

Digitala jag

En utbildning från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen för individer som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i sin vardag. Utbildningen är uppdelad i ett antal teman. Inom varje tema finns innehållsdelar om saker omkring oss som kräver digitala färdigheter.

Rekryteringsguiden

Utbildningen bygger på 12 stycken animerade filmer som kommer att ses under lärarledda utbildningstillfällen och uppmanar deltagarna till olika diskussionspunkter och ställningstaganden.