Arla

Så funkar mejeri

Vi har tillsammans med Arla och ett antal gymnasielärare på restaurangskolor tagit fram ett interaktivt utbildningsmaterial om hur mejeri fungerar. Materialet riktar sig till elever och består av tre interaktiva utmaningar med tillhörande informationskällor som ni kan använda i undervisningen. Innehållet baseras på läroplanen för årskurs 1 och 2 och är kvalitetsgranskat av både Arla och lärare.