roda-korset-visningsbild

Att vara handledare

En utbildning om att vara praktikant, att handleda och förbereda inför en praktik på Röda Korset.

Genom korta videointervju fick verksamheten och faktiska handledare äga budskapen i denna utbildning för handledare. Genom personliga berättelser ger utbildningen en heltäckande bild av vad det innebär att vara, och vad som krävs av en, handledare.

Kund: Röda Korset
Uppdrag: Handledarutbildning
roda-korset-01
roda-korset-02
roda-korset-03
roda-korset-04
roda-korset-05