Prevent - Balansguiden

Balansguiden

En digital guide med tillhörande handlingsplan om att hitta balansen mellan jobbet och resten av livet.

Balansguiden bygger på fem filmer från dagens flexibla arbetsliv. Varje film följs av beskrivningar och frågeställningar som kan hjälpa dig att fundera över hur just din situation ser ut och vad du kan göra för att skapa en bättre balans mellan ditt arbetsliv och privatliv.

Kund: Prevent
Uppdrag: Arbetsmiljö

Balansguiden – för dig som anställd

balansguiden-a02
balansguiden-a03
balansguiden-a04
balansguiden-a05

Balansguiden – för dig som chef

balansguiden-c02
balansguiden-c03
balansguiden-c04
balansguiden-c05
balansguiden-c06