MTG - Data and asset protection

Our Code is our compass

En interaktiv och situationsbaserad utbildning utifrån MTGs uppförandekod för att konkretisera och praktiskt tillämpa koden i vardagliga situationer.

Tillsammans med MTG har vi tagit fram en lösning för lärande där samtliga medarbetare på ett interaktivt och situationsbaserat sätt får ta sig an den interna uppförandekoden. Webbutbildningen baseras på koden men utgör ett extra stöd i att förverkliga koden och visa på hur den påverkar det dagliga arbetet.

Kund: MTG
Länk:
Uppdrag: Utbildning
MTG - Data and asset protection
MTG - Data and asset protection
MTG - Data and asset protection
MTG - Data and asset protection
MTG - Data and asset protection