Bild till nyhetsinslag om webbutbildning för Visit Sweden

Den digitala resenären

Visit Sweden släpper e-guide om digitala resetjänster som vi fått i uppdrag att utveckla.

Hälften av europeiska resenärer bokar sin resa online. För att stötta svenska turistföretag att göra sina produkter mer synliga internationellt har Visit Sweden lanserat en e-guide. Guiden visar hur och var resenärer vill inspireras, planera, boka och minnas sin resa med hjälp av digitala tjänster.

Kund: Visit Sweden
Uppdrag: Digital guide