Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

En digital guide som vänder sig till dig som vill lära dig mer om aktiva åtgärder och få tips och inspiration i arbetet.

Vi har tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen tagit fram en guide som ger dig en inblick i de olika områdena som omfattas av lagen och vägledning i hur arbetet ska gå till. Här får du också tips och exempel på frågor som du kan ha nytta av i arbetet. Den innehåller även konkreta exempel som kan användas som ögonöppnare för att börja diskturera vad som behöver göras i den egna verksamheten.

Kund: Diskrimineringsombudsmannen
Uppdrag: Utbildning