Du som träffar folk med tolk

Kommunikation ska ske på lika villkor. Med lite framförhållning, planering och rätt prioritering kan man göra stor skillnad.

En webbutbildning om att öka förståelsen och kunskapen om att använda teckenspråkstolk i kontakt med teckenspråkiga döva personer, framtagen för personal inom hälso- och sjukvård och annan offentlig sektor i Region Skåne. I utbildningen följer vi en patient som ställs inför fem situationer med hälso- och sjukvårdspersonal och visar på exempel på hur man kan undvika vanliga missförstånd.

Kund: Region Skåne
Uppdrag: Webbutbildning
rs-a3-01
rs-a3-02
rs-a3-03
rs-a3-04
rs-a3-05