Sollentuna Kommun - Miljö och klimat

Miljö och klimat

Vi har hjälpt Sollentuna kommun att ta fram en utbildning om miljö och klimat.

Sollentuna kommun har ambitiösa mål om att inte tära på jordens resurser och att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen. I utbildningens fyra delar tar vi upp vad vi har för ansvar, vad du kan göra för skillnad, olika lösningar och hur man går från ord till handling.

Kund: Sollentuna kommun
Uppdrag: Utbildning