mtr-visningsbild

Vår miljöutbildning

En miljöutbildning utifrån varje specifik roll som har en viktig del i organisationens miljöarbete. Användaren får fritt utforska rollerna i en levande stadsmiljö.

Tillsammans med MTR har vi tagit fram en miljöutbildning där samtliga medarbetares bidrag till miljöarbetet synliggörs, en roll i taget. Vi frångick helt och hållet teori och fakta, och fokuserade helt och hållet på det organisationen gör, och hur varje roll på sitt eget sätt kan bidra till helheten.

Kund: MTR
Uppdrag: Miljöutbildning
mtr-01
mtr-02
mtr-03
mtr-04
mtr-05
mtr-06