Webbutbildning om BPSD-registret

BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010 och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Vi har för Region Skåne fått ta fram en utbildning om BPSD-registret.
BPSD – Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens – drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom. BPSD-registret kan vara ett stöd i att skapa en tydlig struktur i omvårdnaden av personer med demenssjukdom och i arbetet att höja livskvalitén för dessa personer.

Kund: Region Skåne
Uppdrag: Utbildning