Våra tjänster

Digitalt lärande som gör vilket ämne som helst lättare att förstå.

Aktivera och engagera med e-learning anpassad efter dina behov.

Förmedla kunskap i interaktiva format.

I digitalt lärande kan vi skapa interaktiva format för att testa, öva och reflektera. Vi skräddarsyr webbutbildningen utifrån vad som bäst passar ditt ämne och målgrupp.

Påverka attityder och väck känslor.

Vill du skapa engagemang för ditt ämne och förmedla värderingar? I våra lösningar har vi ofta ett mänskligt perspektiv och skapar relevans genom berättelser, verkliga röster och exempel.

Förändra beteenden med integrerat lärande.

Digitala lösningar kan ge kompetensutveckling i vardagen och vara en kunskapsresurs att återkomma till. Gör det möjligt att lära i steg, öva i arbetet och repetera för att stärka inlärningen.

Vi tar dig från en idé till en fullfjädrad digital utbildning.

När du har ett projekt med oss på Learnways kommer vi att driva arbetet och ge dig förslag att tycka till om. Det är en iterativ process där du pekar du ut riktningen och projektet växer fram steg för steg. Resultatet blir en skräddarsydd lösning anpassad efter dina behov.

Koncept

Utifrån dina behov tar vi fram ett förslag att ta ställning till. Vi utgår från din målgrupp och sätter oss in i ditt ämne.

Manus

Vi producerar och anpassar innehåll för digitalt lärande, baserat på dina långa PDF:er eller dina första idéer.

Design

Du ser projektet växa fram med användarvänlig design, interaktiva format, animation och visuella budskap.

Teknik

Vi levererar en responsiv produkt som kan publiceras var du vill, t.ex. publikt eller i LMS, ned hög tillgänglighet.

Anledningar att jobba med oss

1

Vi sätter oss in i ditt ämne

2

Du får alltid förslag från oss

3

Vi skräddarsyr design och teknik

4

Du kan publicera var du vill