Våra projekt

Ingen byrå är bättre än projekten den gör. Här är ett urval av alla de lösningar vi har tagit fram med våra kunder.

Såhär tycker våra kunder

“Förutom att Learnways alltid är proffsiga, idérika och prestigelösa uppskattar jag nog främst deras förmåga att leverera i alla steg i produktionsprocessen.”

vision
Helena Westerman Utbildningsansvarig, Vision

“Genom Learnways fokus på innehållsstruktur och innovativa koncept lyckas vi nu förmedla våra budskap på ett mycket tydligt och pedagogiskt sätt.”

vattenfall
Annika Börlin Utbildningskoordinator, Vattenfall

“Learnways extraordinära förmåga att förstå och ta fram det viktigaste ur långa och krångliga texter resulterade i en tydlig, lättillgänglig och överskådlig webbutbildning.”

skolinspektionen
Marie Lundquist HR-specialist, Skolinspektionen

“Learnways höjde nivån på vårt manus och resultatet blev en intressant och pedagogisk webbutbildning som kan användas av alla oavsett tidigare kunskaper.”

regionskane
Eva Granvik Enhetschef, Region Skåne

“Learnways tar ett trovärdigt helhetsgrepp på tillgänglighetsarbetet för att leverera webbutbildningar som klarar en tillgänglighetsgranskning.”

etu
Erika Forsell Tillgänglighetskunsult, ETU

“Genom fyra projekt har Learnways genomgående varit lyhörda för våra målgruppers behov, och på ett flexibelt sätt hjälpt oss att förmedla våra budskap.”

Strama Stockholm
Astrid Lundevall Enhetschef, Strama Stockholm

“En partner som bygger moderna webbutbildningar, men som också förstår våra kunskapsbehov, ger konkreta manusförslag och utvecklar det i dialog med oss.”

vision
Helena Westerman Utbildningsansvarig, Vision