Animerad film för Arbetsförmedlingen

Vi är väldigt glada för vårt ramavtal med Arbetsförmedlingen och ser fram emot ett givande samarbete där vi bidar till deras förändringsresa med att skapa bra digitala lösningar för lärande.

I ett nyligen avslutat projekt för Arbetsförmedlingen har vi hjälpt arbetsförmedlare i deras kommande möten med arbetsgivare som vill anställa personal. Utbildningen bygger på 12 stycken animerade filmer som kommer att ses under lärarledda utbildningstillfällen och uppmanar deltagarna till olika diskussionspunkter och ställningstaganden. Filmerna ingår också i en webbutbildning för deltagare som inte har möjlighet att medverka på de lärarledda tillfällena.

Se utbildningens introducerande film här:

Guida vid rekrytering