Nyheter

Projektledare på Learnways

Välkommen Catharina

Det finns få saker som Catharina Richter inte hunnit med i sitt liv verkar det som. I ett samtal med Catharina kan du få höra om allt från att starta och driva…

Webbutbildning kvalitetsregister

Webbutbildning för Region Skåne

Vi har hjälpt Region Skåne att ta fram en utbildning om BPSD-registret. BPSD-registret har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan 2010 och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.BPSD – Beteendemässiga…

Webbutbildning WCAG 2.1

Tillgängliga utbildningar för alla!

Learnways tar hjälp av ETU för att stärka sin kompetens inom tillgänglighet på webben för personer med funktionsvariation. ETU är ett av landets ledande företag inom tillgänglighet och hjälper oss just nu…

Charlotte Von Essen - Learning Designer

Välkommen Charlotte!

Yes! Pedagogisk är även ett använt engelskt ord [ˌpeeedäˈgåådjik] det har vår nyaste medarbetare Charlotte Von Essen bekräftat för oss. Charlotte kommer förstärka Learnways team inom lärande och med bakgrund som universitetslärare…

Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq

Hösten 2018 anordnade Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Kulturrådet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Socialstyrelsen konferensen – Inkluderande ledarskap i praktiken #hbtq. En heldag med föreläsningar och skräddarsydda seminarier om hur…

Webbutbildning för DO

Vi blir olika behandlade på jobbet beroende på vilka vi är och vad våra kollegor och chefer har för tankar och idéer om vilka vi är. Detta påverkar oss och våra möjligheter…