Din leverantör av e-learning!

Learnways hjälper dig med digitalt lärande

Fler än 500 projekt inom e-learning.

Du är i goda händer! Vi skapar e-learning som gör vilket ämne som helst lättare att förstå.

 • Innehållsbearbetning
 • Pedagogik
 • Animerad film
 • Film & foto
 • Illustrationer
 • Interaktiva format
 • Responsiv HTML
 • E-learningverktyg
Learnways webbutbildningar

Utbildningar om över 300 olika ämnen.

Vi kanske inte är experter på statlig bokföring ännu, men vi älskar att lära oss om nya ämnen.

 • Arbetsmiljö
 • Hälsa-och sjukvård
 • IT-säkerhet
 • Ledarskap
 • Ditt ämne!
Har du ett projekt på gång?

500+

Projekt

300+

Ämnen

400+

Kunder

Från idé till e-learning.

Vi driver projektet framåt och ser till att resultatet blir så bra som möjligt. Tillsammans med dig tar vi projektet från idé till verklighet.

Skrolla för att se vår arbetsprocess i 5 steg

Berätta om din idé.

Vad ska utbildningen handla om? Vet du vem din målgrupp är och vad de har för behov? Vi hjälper dig var du än är i processen.

Få ett koncept.

Utifrån dina underlag tar vi fram ett förslag. Vi berättar hur vi tänker att pedagogik, innehåll, design och teknik ska samspela för att förverkliga idén.

Ta beslut i en iterativ process.

Learnways driver projektet och kommer med förslag på innehåll, design och format, du tycker till och pekar ut rätt riktning.

Låt din målgrupp testa.

Din målgrupp får alltid möjlighet att tycka till. Våra webbutbildningar testas för att vi ska få viktig input.

Lansera en färdig e-learning.

Resultatet kan publiceras var du vill. Som en egen hemsida eller på en e-learningplattform. Våra webbutbildningar är alltid responsiva med hög tillgänglighet. Vi är vana att producera enligt WCAG.

Frågor och svar

Varför har ni inte en färdig mall?

Upplägget anpassas i varje projekt för att skapa en läranderesa med rätt förutsättningar utifrån målgruppens behov och drivkrafter.

Läranderesan – Så hittar vi rätt upplägg för din webbutbildning

Vilken pedagogik utgår ni från?

Vi har fem pedagogiska utgångspunkter som baseras på forskning om bland annat kognition, digitalt lärande och beteendeförändring.

Learnways syn på lärande – 5 pedagogiska utgångspunkter

Vilka ämnen gör ni utbildningar om?

Allt möjligt! Från arbetsmiljö till anibiotika. Vi sätter vi in oss i nya ämnen hela tiden och hittar nya sätt att förmedla kunskap på.

Exempel på tidigare projekt