Learnways internutbildningar e-learning

Behöver ni digitalisera era internutbildningar?

Med Learnways som leverantör får din organisation hjälp att skapa e-elarning. Vi anpassar lärandet utifrån din målgrupp.

Kan vi stötta medarbetare i det praktiska arbetet?

Digitala internutbildningar har potential att stötta medarbetare i det dagliga arbetet. Både genom att komma nära arbetet och fungera som en kunskapsresurs att återkomma till.

Målet är nästan aldrig att bara veta mer, utan att kunna göra mer. Vi utgår ifrån målgruppens behov och drivkrafter för att skapa bra förutsättningar för lärande och strävar efter interaktivt och verklighetsnära lärande som leder till användbar kunskap.

Illustration från en webbutbildning.

Finns det innehåll sedan tidigare?

Vi är vana vid olika sorters underlag. Ibland digitaliserar vi fysiska utbildningar eller uppdaterar äldre webbutbildningar. Andra gånger tar vi del av rapporter, PDF:er och annat innehåll.

Ska något helt nytt tas fram?

Learnways kommer gärna med förslag, genomför intervjuer och samarbetar med experter för att ta fram nytt innehåll. Du behöver inte ha en färdig idé. Vi hjälper gärna till att definiera lärandemål och planera vägen fram.

Har ni ett projekt på gång?

Berätta om er internutbildning så ger vi er ett förslag på upplägg.