Blir man fortare frisk med antibiotika?

I fredags släppte vi den uppdaterade versionen av vår livsviktiga webbutbildning, där vi ber samtliga medmänniskor att inför varje vårdbehov reflektera över frågan – Antibiotika eller inte?

Antibiotika ett av våra viktigaste läkemedel. Antibiotika räddar liv varje dag. Så vi vill att det ska fortsätta. Då är det nödvändigt med en klok och återhållsam användning av antibiotika.

Webbutbildningen ger dig kunskap om hur du kan tänka vid vanliga infektioner. Tillsammans kan vi minska onödig användning av antibiotika och undvika att bakterier blir resistenta, alltså motståndskraftiga.

Du hittar webbutbildningen här: antibiotikaellerinte.se