FN-dagen

I dag den 24 oktober firas FN-dagen som är en temadag till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Learnways är mycket stolta över att vi arbetar med Svenska FN-förbundet genom världskoll.se, ett informationsprojekt för att nyansera bilden av världen.

Och THRIVE som är en lärapp för hållbar urbanisering i Afrika och som vi tagit fram tillsammans med ICLEI (Local Governments for Sustanability) lanserades nyligen under FNs stora Habitat III konferens i Quito, Ecuador (15-20 oktober).

Läs mer om de fina projekten här:

Världskoll
THRIVE