Introduktionsutbildning skattereformen: Bakom kameran

Vi fortsätter vår ‘Bakom Kameran’-serie med att visa blider på hur filmen ‘Skattereformen’ kom till.

Filmen är en del av Krus introduktionsutbildning för statsanställda, en utbildning som framför allt vänder sig till de som är nyanställda i statsförvaltningen.

Läs mer om utbildningen och se filmen i sin helhet genom att klicka här.

Illustratör är Thomas Lothström.