Learnways e-learning för LMS och hemsidor

Leverantör av e-learning för LMS och hemsidor

Lärplattformar, så kallade Learning Management Systems (LMS) är plattformar för distribution av webbutbildningar och digitala kurser. Ofta med möjlighet för kursdeltagare och utbildningsledare att kommunicera med varandra, lämna in uppgifter och följa genomförandet. Webbutbildningar som ska kunna nås av personer utanför den egna organisationen, är öppna för allmänheten eller har mindre behov av individuppföljning är exempel på e-learning som istället kan publiceras som en hemsida.

Vi på Learnways producerar e-learning för LMS och hemsidor. Vi arbetar plattformsoberoende och hjälper dig att hitta rätt lösning utifrån just dina behov. Hör gärna av dig till oss och berätta om ditt projekt.

E-learning är ett interaktivt och engagerande sätt att ta till sig kunskap.

Behöver din organisation ett LMS?

Vi får många frågor från beställare om för- och nackdelar och skillnader på att publicera webbutbildningar med och utan lärplattform. Läs vårt inlägg för att lära sig mer om statistik, kursintyg och andra funktioner som går att lösa på olika sätt beroende på hur webbutbildningen publiceras.