SLL:s guide till miljöanpassad upphandling

Vi har hjälpt Stockholms läns landsting att ta fram en guide för miljöanpassad upphandling. Guiden gör det lätt att ställa relevanta miljökrav vid upphandling av en rad produkter och tjänster. Upphandlare hittar här både generella krav per upphandlingsområde och specifika krav per produkttyp. Det finns också förslag på hur kraven ska följas upp.

Till guiden har vi kopplat en administrativ del för SLL:s miljöstrateger. Texten i dokumenten är uppbyggda med ”taggar” så när ett miljökrav, som kan ingå i flera miljöbilagor, ska uppdateras behöver miljöstrategen endast ändra detta en gång och på ett ställe.

När upphandlaren sedan klickar på en miljöbilaga under respektive upphandlingsområde genereras alltid ett dokument med relevanta miljökrav.

Till guiden