Klimat 2030

Klimatsmart mat

Matbutiker kan kan bidra till att fler gör klimatsmarta matval och minskar matsvinnet i hemmen. Webbutbildningen riktar sig till livsmedelsbutiker och är en del i Västra Götalandsregionens projekt Klimat 2030.