MTG

MTG - Data and asset protection

Our Code is our compass

Tillsammans med MTG har vi tagit fram en lösning för lärande där samtliga medarbetare på ett interaktivt och situationsbaserat sätt får ta sig an den interna uppförandekoden. Webbutbildningen baseras på koden men utgör ett extra stöd i att förverkliga koden och visa på hur den påverkar det dagliga arbetet.