Röda Korset

roda-korset-visningsbild

Att vara handledare

Genom korta videointervju fick verksamheten och faktiska handledare äga budskapen i denna utbildning för handledare. Genom personliga berättelser ger utbildningen en heltäckande bild av vad det innebär att vara, och vad som krävs av en, handledare.