Sollentuna Kommun

Sollentuna Kommun - Miljö och klimat

Miljö och klimat

Sollentuna kommun har ambitiösa mål om att inte tära på jordens resurser och att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen. I utbildningens fyra delar tar vi upp vad vi har för ansvar, vad du kan göra för skillnad, olika lösningar och hur man går från ord till handling.