Strama Stockholm

Ditt inre apotek

Utanpå och inuti din kropp finns den så kallade mikrobiotan. Man kan se den som sitt inre apotek. I den här utbildningen fokuserar vi på den del av mikrobiotan som består av bakterier. Lär dig om varför mikrobiotan är så viktig och vad som kan påverka ditt inre apotek.